Klubík dětí Montessori 2018/19

11.10.2018

I v tomto školním roce bude probíhat Klubík Montessori, jenž je určen předškoláčkům, kteří se chystají k zápisu na naši školu do tříd Montessori.

Časový harmonogram klubíku:

14:50 (vyučující si vyzvednou děti na vrátnici) 14:55 - 15:55 práce dětí ve třídách Montessori

16:00 (doprovod si přebírá děti na vrátnici).

Skupina č. 1 termíny setkání:

5. 11. úvodní setkání, dále: 19. 11., 3. 12., 14. 1., 4. 2., 4. 3., 25. 3.

Skupiny č. 2 a 3 termíny setkání:

5. 11. úvodní setkání, dále: 26. 11., 10. 12., 21. 1., 18. 2., 11. 3., 1. 4.

Pokud máte zájem, aby Váš potomek Klubík Montessori navštěvoval, je třeba tuto skutečnost sdělit do 30. 9. 2018 a zaslat tyto údaje - jméno dítěte, jméno zákonného zástupce a kontakt - na email: MENSIKOVA@ZSGAJDOSOVA.CZ

Potvrzení o zařazení do skupiny a podrobné informace o první schůzce obdržíte na začátku října.

Následně rodiče uhradí částku 560,- na účet spolku Škola Montessori.

Na úvodní schůzce budou děti spolu s doprovodem.

O případné možnosti náhrady budeme informovat zákonné zástupce, kteří dítě omluví, a to prostřednictvím emailu.

Těšíme se na setkání

Kolektiv Montessori na ZŠ Gajdošova