Projekt STOLETÁ DÁMA 4. - 6.M

05.11.2018

V posledních dvou záříjových týdnech se ve II. trojročí konal Projekt Stoletá dáma. Studovali a pracovali jsme s informacemi co se dělo v letech 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989 v naší zemi. Úvodem jsme absolvovali hodně zajímavých exkurzí. Nejdříve jsme byli na Špilberku na výstavě 1918 - Co nám válka dala i vzala, poté na prohlídce Krytu 10- Z pod Špilberkem. Dále jsme navštívili Židovský hřbitov a synagogu. Další den jsme jeli na exkurzi do Retro muzea kde jsme viděli spoustu retro předmětů. Poté jsme nám ve škole šesťáci připravili shrnutí nejdůležitějších okamžiků těchto let formou prezentací a také jsme se podívali na dobové dokumenty na videu. Předposlední den jsme jeli na výlet do Muzea Železné opony do Valtic, kde jsme měli možnost vidět vše od ostnatých drátů, po osudy lidí z pohraničí, ale také jsme si zkusili šlápnout volně nohou na území Rakouska co ještě před rokem 1989 nebylo možné. Na závěr motivačního týdne jsme měli ve škole vzácné hosty. Naši bývalou paní učitelku Dagmar Bulovou která nám povídala jaké to bylo v roce 1968 a 1989 a jak to vnímala prvně coby dítě a pak coby dospělá. Také jsme přivítali pana Slonka, který v roce 1968 emigroval do Kanady a vyprávěl nám o svém životě před emigrací, v emigraci a po návratu zpět do ČR. Poté jsme měli ještě přednášku pana Beránka, který se demonstrací v roce 1989 coby student sám účastnil a také pana Simonsena a jeho vyprávění jak tato léta vnímali občané Západní Evropy, konkrétně Dánska. V dalším týdnu jsme v Sokolovně v Bílovicích nad Svitavou, za pomoci Památečních kufříků zapůjčených Národním muzeem v Praze a také spousty knih, artefaktů a novin pracovali na tématu skupiny. Nápady byly různorodé. Některé skupinky nacvičovaly divadlo na téma Tomáš Garrigue Masaryk, některé o životě Adolfa Hitlera, některé zpracovávaly život Jana Palacha atd. Nakonec všechny skupinky své divadlo, plakáty, výstupy prezentovaly ve škole na pódiu svým spolužákům. Z projektu si každý odnesl vlastní knížečku Stoletá dáma o nejdůležitějších událostech daných let. Poté jsme si na chodbě vytvořili časovou osu a snažili jsme se do ní správně zařadit dané události. Také v předmětu Sp žáci tvořili ramínka Stoleté dámy - dle dobových fotografií a kostýmů z výstav a knih. Projekt se moc vydařil :)