Příspěvky rodičů do Spolku Škola Montessori

Příspěvky rodičů 

Rodiče žáků přispívají příspěvkem do Spolku Škola Montessori měsíčně, pololetně nebo ročně na provoz, nákup Montessori pomůcek, projekty a taktéž na mzdy druhých pedagogů. 

Každoročně v lednu je na požádání možnost vystavit rodičům Darovací smlouvu za předchozí kalendářní rok na sumu uhrazenou v daném roce, kterou si mohou rodiče uplatnit v daňovém přiznání. 

Příspěvek na žáka na měsíc 

platný od 1. 9. 2017 pro prvňáky nastupující do Montessori tříd splatný k 15. dni v měsíci

1 000 Kč

Pololetní příspěvek na žáka

platný od 1. 9. 2017 pro prvňáky nastupující do Montessori tříd splatný k 15. září a 15. únoru

5 000 Kč

Celoroční příspěvek na šk. rok

platný od 1. 9. 2017 pro prvňáky nastupující do Montessori tříd splatný k 15. říjnu

10 000 Kč